Jaką formę opodatkowania wybrać przy dropshippingu?

W artykule poniżej opisujemy wszystkie możliwe formy opodatkowania w handlu e-commerce, w tym również w działalności dropshippingowej. Dowiesz się z niego o zaletach i wadach poszczególnych form opodatkowania oraz o ważnych aspektach, które warto uwzględnić przy wyborze podatku.

Formy opodatkowania

W działalności e-commerce do wyboru mamy 3 formy opodatkowania: podatek dochodowy na zasadach ogólnych (skali podatkowej) 12%/32%, podatek dochodowy liniowy 19%, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Form opodatkowania nie można łączyć. Nie można np. opodatkowywać działalności dropshippingowej na zasadach ogólnych, a innej, dodatkowej, którą wykonujemy opodatkowywać podatkiem liniowym lub ryczałtowym. Prowadząc działalność w różnych branżach trzeba zdecydować się na jedną formę opodatkowania.

Dochód od przychodu różni się tym, że dochód jest przychodem, ale pomniejszonym o koszty. Przy ryczałcie podatek jest odprowadzany od przychodu i ma różne stawki w zależności od rodzaju działalności. W przypadku handlu internetowego stawka podatku ryczałtowego może wynieść 3% przychodu, ale przy działalności niskomarżowej taki podatek kwotowo może okazać się bardzo wysoki. W uproszczonym przykładzie, przy przychodzie 1 mln zł, kosztach 900 tys. zł, podatek ryczałtowy 3% to 30 tys. zł, a w przypadku podatku dochodowego 12% odprowadzanego od dochodu, czyli od 100 tys. zł (tj. różnicy między 1 mln zł przychodu a kosztami 900 tys. zł) podatek dochodowy wyniesie o wiele mniej, bo 12 tys. zł.

W skrajnym przypadku na ryczałcie, gdy osiągniemy przychód oraz zanotujemy koszty wyższe od przychodu osiągając ekonomiczną stratę, będziemy musieli i tak odprowadzić podatek, który będzie liczony od przychodu. W przypadku podatnika płacącego podatek dochodowy, taka sytuacja jest niemożliwa, ponieważ przy kosztach przekraczających przychód, wykazywany dochód to 0 zł, a podatek dochodowy wyliczony od zerowego dochodu, to 0 zł.

Jak widać finalnie kluczowa okazuje się nie tylko stawka podatku, ale również to od czego jest ona wyliczana: czy od dochodu jak w przypadku podatku dochodowego, czy od przychodu jak w przypadku ryczałtu od przychodów.

Zmiany formy opodatkowania można dokonać do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód. W sytuacji, kiedy np. przychód zostanie osiągnięty dopiero w marcu, przedsiębiorca wyboru formy opodatkowania może dokonać do 20 kwietnia 2023 r.

Progi podatkowe, kwota wolna i ulgi przy podatkach dochodowych

Przy wyborze odpowiedniej formy opodatkowania przy podatku dochodowym na zasadach ogólnych warto zwrócić uwagę na progi podatkowe. Są one powiązane z dochodem, czyli wspomnianą różnicą między przychodami a kosztami.

Obecnie zakres progów podatkowych przedstawia się w następujący sposób:

Pierwszy próg podatkowy – do kwoty nieprzekraczającej 120 000 zł dochodu. Stawka podatku od 1 lipca 2022 roku wynosi 12%.

Drugi próg podatkowy – powyżej 120 000 zł, od nadwyżki ponad tę kwotę musimy zapłacić podatek dochodowy w wymiarze 32%.

Przy podatku na zasadach ogólnych (skali) w 2023 roku obowiązuje kwota wolna od podatku na poziomie 30 tys. zł. Oznacza to, że osoby, które w poprzednim roku podatkowym uzyskały łączne dochody równe lub niższe od tej wartości, nie muszą odprowadzać od nich podatku.

Przykładowo, podatek przy dochodzie rocznym powyżej 120 tys. zł płacimy w wysokości 12% od 120 tys. zł plus 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł i na koniec odejmujemy od tej sumy 3,6 tys. zł. Odjęta kwota 3,6 tys. zł (300 zł miesięcznie) to właśnie efekt kwoty wolnej. Jest to kwota zmniejszająca podatek, czyli iloczyn kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł) i stawki 12% PIT.

Przy podatku liniowym 19% nie obowiązuje kwota wolna od podatku. Nie obowiązują również ulgi podatkowe, które są dostępne przy podatku na zasadach ogólnych. Dodatkowo przy podatku liniowym dochody z umowy o pracę nie łączą się z dochodami z działalności, ponieważ dochody z umowy o pracę rozliczamy wg skali podatkowej.

W ostatecznym rozrachunku trudno jest często obliczyć, która forma opodatkowania w dropshippingu będzie bardziej korzystna, ponieważ wiele zależy m.in. od dochodu jaki się osiągnie (co bywa trudne do przewidzenia), czy od ulg podatkowych, z których będzie można skorzystać.

Generalnie podatek liniowy opłacalny jest dla osób o wysokich dochodach. Pozwala uniknąć wejścia w drugi próg podatkowy i pod podatek 32% jaki jest na zasadach ogólnych.

Wspólne rozliczenie małżonków

W Polsce dostępna jest opcja wspólnego rozliczania się małżonków. Przepisy wykluczają jednak wspólne rozliczenie małżonków, gdy choć jedno z nich stosuje podatek liniowy (19%) lub ryczałt (z wyjątkiem przychodu z najmu). Dodatkowo dotyczy tylko małżonków posiadających wspólność majątkową.

Wspólne rozliczanie potrafi być bardzo korzystne, ponieważ na nowej 12% skali podatkowej obowiązuje 30 tys. zł kwoty wolnej, a w drugi próg wpada się dopiero po osiągnięciu 120 tys. zł dochodów. W przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem można zmniejszyć dochód do opodatkowania, dzieląc go na dwa (w przypadku dużo niższego lub zerowego przychodu drugiej osoby) i czasem w ten sposób uniknąć wejścia w drugi próg podatkowy.

Aby poprawnie rozliczyć podatek za miniony rok podatkowy i skorzystać z należnych ulg, warto zwrócić się do biura rachunkowego, a jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który działa w e-handlu, to warto skontaktować się z biurem zajmującym się księgowością e-commerce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *