Jak przygotować się do założenia działalności gospodarczej w e-commerce?

Tekst odpowiada na pytania:

  1. Jak muszę się przygotować przed założeniem działalności?
  2. Konto firmowe, kiedy muszę je założyć?
  3. Nazwa działalności, jak ją ustalić?
  4. Czy mogę samemu prowadzić księgowość swojej działalności gospodarczej?
  5. Ile mogę założyć jednoosobowych działalności gospodarczych?
  6. Czy mogę zmienić nazwę i dane firmy?

Poniżej zamieszczamy porady, które przydadzą Ci się przy składaniu wniosku o rejestrację działalności gospodarczej e-commerce w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Przygotuj swoje dane osobowe:

– nazwisko i imię

– data i miejsce urodzenia

– imię ojca i matki

– NIP (jeśli został wcześniej nadany)

– PESEL

– seria i nr dowodu osobistego

– adres zamieszkania

– adres zameldowania (jeśli inny niż zamieszkania)

– adres do korespondencji (jeśli inny niż zamieszkania)

– posiadane obywatelstwa

– dane do kontaktu (@, nr telefonu), czy dane do kontaktu mają być ogólnodostępne (zaznacz

odpowiedź)

Wybierz nazwę swojej firmy

Rejestrując się w jako przedsiębiorca w CEIDG, musisz wybrać nazwę pod jaką będziesz prowadził działalność. Musi ona zawierać co najmniej Twoje imię i nazwisko. Do imienia i nazwiska możesz dodać inny element np. wskazujący na branżę, miejsce prowadzenia działalności czy nawet swoje pseudonim. Nazwa przedsiębiorstwa nie może również wprowadzać w błąd co do zakresu działalności. Imię i nazwisko muszą być w mianowniku np. e-Sklep Jan Kowalski, a nie e-Sklep Jana Kowalskiego.

Przy wyborze nazwy skróconej najbezpieczniej jest wpisać imię i nazwisko bez dodatkowego określenia.

Po rejestracji działalności jest możliwa zmiana nazwy pod warunkiem, że zachowana zostanie powyższa zasada, czyli w nazwie będzie nadal Twoje imię i nazwisko.

W CEIDG możesz posiadać tylko jedną zarejestrowaną na siebie firmę. W ramach tej firmy możesz prowadzić działalność nie tylko w handlu internetowym, ale również w wielu innych branżach.

Wybierz adres, który podasz w CEIDG

Nie musisz podawać stałego miejsca prowadzenia działalności, jeżeli takiego nie posiadasz, bo np. pracujesz mobilnie lub u klientów. Musisz wpisać adres do doręczeń, który będzie jawny i widoczny w CEIDG.

Wymagane jest również wprowadzenie adresu zamieszkania, od którego zależy przynależność do odpowiedniego urzędu skarbowego. Adres ten nie jest przechowywany i uwidaczniany w CEIDG, o ile nie jest równocześnie wskazany jako adres prowadzenia działalności lub adres do doręczeń.

Musisz posiadać tytuł prawny do każdej nieruchomości, której adres zgłaszasz do CEIDG. Tytułem prawnym do nieruchomości może być np. prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego, prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dzierżawa, najem, użyczenie.

Ustal przewidywaną liczbę pracujących

Osobą pracującą jest również przedsiębiorca, więc należy w tym miejscu wpisać co najmniej liczbę 1.

Dodać należy do niej planowaną liczbę pracowników.

Wybierz kod PKD

Każdy przedsiębiorca, który rejestruje działalność musi wybrać minimum jeden kod PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), który określa jego branżę. Wybierz jeden kod główny, czyli związany z działalnością, która powinna Ci przynosić największe przychody, i dowolną liczbę kodów dodatkowych.

Przy wyborze kodu możesz wspomóc się wyszukiwarkami kodów dostępnymi w internecie. Jeśli masz problem w ustaleniu właściwego kodu Twojej działalności, możesz skorzystać z elektronicznego formularza pomocy Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Wystarczy, że szczegółowo opiszesz przedmiot działalności, a urząd pomoże ci ustalić kod PKD.

Dla e-commerce, w tym np. dla dropshippingu, prawidłowym kodem będzie 47.91.Z, czyli sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Wybierz formę opodatkowania

Podejmij decyzję jaki chcesz podatek płacić zajmując się handlem internetowym. Do wyboru są trzy formy opodatkowania:

– na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)

– według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)

– ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wybór ryczałtu nie zawsze będzie możliwy, między innymi dlatego, że są takie działalności, które nie mogą być w ten sposób opodatkowane np. działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Zdecyduj, czy chcesz zarejestrować się do VAT i sprawdź, czy musisz to zrobić

VAT to podatek, który płaci się niezależnie od podatku dochodowego PIT i od tego czy PIT rozlicza się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), według stawki liniowej, czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jako przedsiębiorca nie zawsze musisz się rejestrować do VAT. Są dwie grupy zwolnionych z VAT:

-sprzedający wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT,

-sprzedający, którzy nie przekraczają limitu sprzedaży 200 tys. zł rocznie. Są jednak również branże, w których trzeba być zarejestrowanym do VAT nawet jeśli nie przekroczy się limitu 200 tys. zł np. branża prawnicza.

Zdecyduj, czy korzystasz z ulgi w ZUS

Określ, czy zgłaszasz się do ulgi na start lub małego ZUS. Do wniosku zgłoszeniowego CEIDG-1 będziesz mógł dołączyć odpowiedni formularz ZUS. Jeżeli np. przysługuje Ci ulga na start i postanowisz ją wybrać, to zgłosisz się tylko do płacenia składki zdrowotnej składając formularz ZUS ZZA.

Wybierz biuro rachunkowe

Możesz wskazać swój adres jako miejsce przechowywania dokumentacji księgowej i możesz prowadzić księgowość samodzielnie. Wymaga to jednak wiedzy księgowej, podatkowej, stałego dokształcania się w tych dziedzinach i poświęcenia czasu na zajmowanie się sprawami związanymi z formalnościami, podatkami i dokumentacją firmy.

W tych kwestiach bardziej kompetentne mogą okazać się biura rachunkowe, które specjalizują się np. w danym rodzaju księgowości np. w księgowości e-commerce. Jeżeli zdecydujesz się na współpracę z biurem rachunkowym, musisz wskazać je we wniosku CEIDG.

Wybierz rachunek bankowy

Do transakcji związanych z działalnością można wykorzystywać swój prywatny rachunek, który ma jednego posiadacza. Trzeba mieć jednak świadomość, że w razie kontroli urzędu skarbowego, urzędnicy na takim koncie będą mogli zobaczyć również Twoje prywatne wydatki.

Rachunek firmowy (a nie prywatny) będzie Ci potrzebny, jeśli:

-jesteś podatnikiem VAT – tylko numery firmowych rachunków bankowych są publikowane w Wykazie podatników VAT, czyli na Białej liście podatników VAT

-dokonujesz transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *