OFERTA

Usługi księgowe

Prowadzimy księgi rachunkowe, księgi podatkowe
oraz inne ewidencje dla celów podatkowych.
Generujemy i wysyłamy e-deklaracje oraz raporty JPK.

Kadry i płace

Prowadzimy kompleksowe rozliczenia w zakresie
wszystkich zagadnień kadrowo-płacowych.
Generujemy dokumentację i wysyłamy deklaracje ZUS.

CENNIK

PAKIET START
(dla JDG e-commerce)

od 298 PLN netto
/ m-c + VAT
  • Działalność gospodarcza
    e-commerce
  • Indywidualna obsługa księgowa
  • Dostęp do danych księgowych online
  • Program do wystawiania faktur

PAKIET KADRY

od 59 PLN netto
/ m-c + VAT
  • Działalność gospodarcza e-commerce
  • Spółki z o.o. , komandytowe, akcyjne i inne
  • Indywidualna obsługa kadrowa
  • Dostęp do danych online

Korzystanie z SH TAX to przede wszystkim

Klient e-Commerce i jego problemy podatkowe znane są nam od lat.
My proponujemy skuteczne rozwiązania od ręki.

Już nie musisz zawozić dokumentów
do biura rachunkowego.
Raz przesłane do nas są dostępne
przez 24 godziny na dobę.
Dzięki systemowi automatycznego
odczytywania faktur,
dokumenty są dokładnie opisane,
co powoduje, że ich późniejsze
wyszukiwanie jest szybkie i proste.

FAQ to miejsce na naszej stronie, w którym każdy może odnaleźć odpowiedzi na interesujące go pytania podatkowe. Bieżąca aktualizacja udostępnianej wiedzy jest naszym priorytetem.

FAQ

Czyli najczęściej zadawane pytania…

TAK, obie faktury są kosztem podatkowym dla firmy. W dropie kupuje się towar po jego sprzedaży więc nie ma problemu z zaliczeniem zakupu towary w koszty podatkowe. Jednak przy zakupie na magazyn większej partii towaru może zaistnieć sytuacja, że towar zostanie na stanie na koniec roku i wtedy może być konieczność opłacenia podatku od towaru, który nie został sprzedany.

Faktura wystawiona za zakup towaru księgowana jest w kolumnie zakup towaru. Jeżeli nie ma opłaty za transport z uwagi na Allegro SMART, to taki zapis nie występuje w książce przychodów i rozchodów.

Polecamy zarejestrować się na potrzeby podatku VAT od razu po rozpoczęciu działalności gospodarczej. Oprócz konieczności kontrolowania obowiązku zarejestrowania się na potrzeby VAT po przekroczeniu kwoty 200 tysięcy złotych jest również zagrożenie niekontrolowanej sprzedaży jednego z produktów obowiązkowo opodatkowanych podatkiem VAT, co powoduje konieczność rejestracji, a w razie nie dotrzymania tego obowiązku, konieczność odprowadzenia VAT od sprzedaży od tego momentu, odsetek od tego podatku oraz zapłacenia kary z ustawy karno-skarbowej. Zarejestrować się na potrzeby VAT należy przed pierwszą sprzedażą objętą podatkiem VAT. Podatnicy, którzy chcą korzystać ze zwolnienia z VAT, muszą wziąć pod uwagę to, że ustawodawca wyłączył z tego prawa podmioty dokonujące sprzedaży wyrobów i usług wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Sprzedaż dokonywaną dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej można wykazać zestawieniem miesięcznym dla potrzeb podatku PIT i VAT. Wtedy cała sprzedaż do tych osób księgowana jest jednym dokumentem księgowym, natomiast sprzedaż dla pozostałych podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą, dokonywana jest na podstawie faktur VAT.

Odpowiedz na to pytanie jest uzależniona od kilku czynników np. jakimi produktami planuje się handlować. Zależy także od tego skąd będzie dostawa i dokąd, należy się zapoznać z elementami sprzedaży wysyłkowej ( każdy kraj UE ma swój limit sprzedaży dla osób fizycznych, do którego nie trzeba się rejestrować do VAT w tym kraju).

W każdym przypadku sprzedaży takiego towaru należałoby przeprowadzić analizę składu substancji.

Poniżej zamieszczamy wycinek z Nomenklatury scalonej 2020.

5. W niniejszym dziale każdy stop (włącznie ze spiekaną mieszaniną i związkiem międzymetalicznym), zawierający metal szlachetny, jest traktowany jako stop metalu szlachetnego, jeżeli metal szlachetny stanowi co najmniej 2 % masy stopu. Stopy metalu szlachetnego należy klasyfikować następująco:

a) stop zawierający 2 % masy lub więcej platyny należy traktować jako stop platyny;

b) stop zawierający 2 % masy lub więcej złota, ale niezawierający platyny lub zawierający platynę w ilości mniejszej niż mniej 2 % masy, należy traktować jako stop złota;

c) inne stopy zawierające 2 % masy lub więcej srebra należy traktować jako stop srebra. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde odniesienie w nomenklaturze do metalu szlachetnego lub do dowolnego określonego metalu szlachetnego obejmuje również odniesienia do stopów traktowanych jako stopy metali szlachetnych lub określonego metalu zgodnie z powyższą uwagą 5, ale nie dotyczy metalu platerowanego metalem szlachetnym lub metalu nieszlachetnego, ani niemetali pokrytych metalem szlachetnym.

Osoby sprzedające na Allegro towary z własnego magazynu mogą skorzystać z ryczałtu. Trzeba jednak policzyć jaka jest rentowność podatkowa danej działalności, jeżeli jest wyższa od stopy opodatkowania ryczałtem wybieramy ryczałt. Jeśli towary kupujesz drogo, pomyśl o opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Można rozważyć założenie drugiej działalności gospodarczej, opodatkowanej podatkiem liniowym.

Kasa fiskalna rejestruje wszystkie transakcje wymagające ewidencjonowania na kasie .Zestawienie miesięczne takich transakcji dozwolone tylko w przypadku nie posiadania kasy fiskalnej, lub korzystania ze zwolnienia w przypadku sprzedaży wysyłkowej , po spełnieniu wszystkich warunków do skorzystania ze zwolnienia.

Można robić takie zestawienie, należy je oznaczyć symbolem WEW

Należy unikać prowadzenia działalności w cudzym imieniu. Lepiej założyć własną działalność gospodarczą, jeśli Ty będziesz sprzedawał towary na allegro. Aby występować w imieniu firmy nie należącej do nas należy posiadać stosowną umowę z tą firmą, np. o pracę , zlecenia i posiadać pełnomocnictwa do działania w jej imieniu.

Korzyść z ubezpieczenia w KRUS-ie występuje tylko w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Założenie spółki osobowej powoduje obowiązek opłacania składek w ZUS.

Można wnioskować, że dropshipping polegający na zakupie towaru i wyłącznie przechowywaniu go u dystrybutora nie powinien wykluczać możliwości skorzystania z ryczałtu – jest to bowiem działalność handlowa, nie pośrednictwo. Jednakże, z uwagi na niejasne stanowisko organów skarbowych, przed podjęciem takiej decyzji warto wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej.