CENNIK

Działalność gospodarcza e-commerce

Książka przychodów i rozchodów i VAT

Do 50 dokumentów

329,00 zł

Od 51 do 100 dokumentów

399,00 zł

Od 101 do 150 dokumentów

439,00 zł

Od 151 do 200 dokumentów

499,00 zł

Od 201 do 250 dokumentów

549,00 zł

Rejestracja do OSS

165,00 zł

Złożenie deklaracji kwartalnej OSS

330,00 zł

  • Powyżej 250 dokumentów cena wynosi 549 zł netto + 1,30 zł netto za każdy dokument powyżej 250 dokumentów
  • W cenie jest prowadzenie rozliczeń z ZUS dla Właściciela
  • Wszystkie podane ceny są cenami netto za 1 miesiąc obsługi, chyba że w tabeli powyżej określono inaczej
  • Pomoc w złożeniu dokumentów w CEIDG
  • Pomoc w wypełnieniu zgłoszeń do ZUS
  • Pomoc w złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego do VAT (VAT R )
  • Pod pojęciem dokumentu rozumie się wszystkie dokumenty kosztowe i sprzedażowe wpisane w danym miesiącu do książki przychodów i rozchodów lub w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wpisane do ewidencji przychodów.

Kadry i płace

Za jednego pracownika wraz z prowadzeniem teczki osobowej

Od 109,00 zł

Za jedną osobę na umowie zleceniu

lub o dzieło

Od 65,00 zł

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej

Od 135,00 zł

  • Wszystkie podane ceny są cenami netto za 1 miesiąc obsługi

Działalność gospodarcza pozostała oraz usługi dodatkowe

● Ceny obsługi pozostałych działalności są ustalane indywidualnie

● Opłata za rozliczenie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 zaczyna się od 96,75 zł netto

● Cena za przygotowanie deklaracji IFT2R, CIT10Z wynosi 99 zł netto

● Do podanych cen netto doliczamy obowiązujący podatek VAT