CENNIK

Działalność gospodarcza e-commerce

Książka przychodów i rozchodów i VAT

Do 50 dokumentów

298,00 zł
Od 51 do 100 dokumentów359,00 zł
Od 101 do 150 dokumentów398,00 zł
Od 151 do 200 dokumentów449,00 zł
Od 201 do 250 dokumentów498,00 zł

Rejestracja do OSS

150,00 zł

Złożenie deklaracji kwartalnej OSS

300,00 zł

  • Powyżej 250 dokumentów cena wynosi 498 zł netto + 1,20 zł netto za każdy dokument powyżej 250 dokumentów
  • W cenie jest prowadzenie rozliczeń z ZUS dla Właściciela.
  • Wszystkie podane ceny są cenami netto za 1 miesiąc obsługi, chyba że w tabeli powyżej określono inaczej
  • Pomoc w złożeniu dokumentów w CEIDG
  • Pomoc w wypełnieniu zgłoszeń do ZUS
  • Pomoc w złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego do VAT (VAT R )
  • Pod pojęciem dokumentu rozumie się wszystkie dokumenty kosztowe i sprzedażowe wpisane w danym miesiącu do książki przychodów i rozchodów

Kadry i płace

Za jednego pracownika wraz

z prowadzeniem teczki osobowej

Od 99,00 zł

Za jedną osobę na umowie zleceniu

lub o dzieło

Od 59,00 zł

  • Wszystkie podane ceny są cenami netto za 1 miesiąc obsługi

Działalność gospodarcza pozostała

Ceny są ustalane indywidualnie.