CENNIK

Działalność gospodarcza e-commerce

Książka przychodów i rozchodów i VAT

Do 50 dokumentów

249,00 zł
Od 51 do 200 dokumentów349,00 zł
Od 201 do 300 dokumentów449,00 zł
 • Powyżej 300 dokumentów ceny ustalane są indywidualnie,
 • W cenie jest prowadzenie rozliczeń z ZUS dla Właściciela.
 • Wszystkie podane ceny są cenami netto za 1 miesiąc obsługi
 • Pomoc w złożeniu dokumentów w CEIDG
 • Pomoc w wypełnieniu zgłoszeń do ZUS
 • Pomoc w złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego do VAT (VAT R )
 • Pod pojęciem dokumentu rozumie się wszystkie dokumenty kosztowe i sprzedażowe wpisane w danym miesiącu do książki przychodów i rozchodów

Spółki z o.o. , komandytowe , akcyjne i inne

Księgi rachunkowe

 • Ceny ustalane są indywidualnie.
 • Wszystkie podane ceny są cenami netto za 1 miesiąc obsługi
 • Pomoc w złożeniu zgłoszenia identyfikacyjnego NIP 8
 • Pomoc w złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego do VAT (VAT R )
 • Pod pojęciem dokumentu rozumie się wszystkie dokumenty kosztowe i sprzedażowe, polecenia księgowania, zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych oraz każde rozpoczęte pięć pozycji z wyciągu rachunku bankowego i raportu kasowego wpisane w danym miesiącu do księgi handlowej

Kadry i płace

Za jednego pracownika wraz

z prowadzeniem teczki osobowej

Od 99,00 zł

Za jedną osobę na umowie zleceniu

i o dzieło

Od 59,00 zł

 • Wszystkie podane ceny są cenami netto za 1 miesiąc obsługi

Działalność gospodarcza pozostała

Ceny są ustalane indywidualnie.