ROZLICZENIA PIT 2023

SH TAX sp. z o.o. oferuje sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego rozliczenia rocznej deklaracji PIT z uzyskanych dochodów w 2023 roku.

Sporządzamy każdy rodzaj deklaracji podatkowej bez przychodzenia do naszej siedziby.

Wystarczy że wyślesz do nas mailem deklarację roczną ze swojego zakładu pracy (PIT-11) i/lub podasz dodatkowe źródła dochodu. Nasze biuro rachunkowe rozliczy Twoje dochody z uwzględnieniem aktualnych odliczeń. Zwrotnie otrzymasz swoją deklarację w postaci PDF wraz z wszystkimi załącznikami. Możemy wysłać deklarację PIT za Ciebie do Urzędu Skarbowego elektronicznie.

Najczęściej wypełniane deklaracje PIT dotyczące uzyskanych dochodów w 2023 roku to:

składają podatnicy, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają zeznania PIT-37. Formularz ten przede wszystkim składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej, a także uzyskali dochody z zagranicy.

składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30c ustawy. Formularz ten jest przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.

składają podatnicy, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, za pośrednictwem płatników i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników, którym rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik.

składają podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych).

składają podatnicy, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30e ustawy oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

Cennik:

  • Podstawowa cena za sporządzenie deklaracji PIT – od 119 zł brutto (wraz z 23% VAT)
  • Deklaracje PIT wymagające większego nakładu pracy (m.in. rozliczenie dochodów uzyskanych poza granicami kraju) od 219 zł brutto ( wraz z 23% VAT)